Možnosti uzdravení a návratu k sobě

Možnosti uzdravení a návratu k sobě

(Příčiny nemocí podle Louise Hay)

Každá ne-moc má svůj původ. Svoji příčinu. A je snadné tuto příčinu odhalit a vyléčit. Vyřešit.

ABSCES Hlodavé myšlenky na křivdy, urážky, pomstu. Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.
ADDISONOVA NEMOC Citová podvýživa. Vztek na sebe sama. S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.
AFTY Nevyřčená jedovatá slova. Obviňování Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen dobro.
AIDS Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojíte. Jsem Božím, dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád.
AKNÉ Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě. Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový jaký jsem.
ALERGIE Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly. Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem smířený s životem.
ALKOHOLISMUS Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama. Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád/a.
ALZHEIMEROVA NEMOC Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je. Všechno probíhá ve správném okamžiku, čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně.
AMÉNIE Nerozhodné postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím. Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život.
ANGÍNA Strach. Potlačované emoce. Potlačovaná kreativita. Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji  své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.
ANOREXIE (Nechutenství, Chuť k jídlu – ztráta) Popírání vlastního života. Extrémní strach, nenávist k sobě samému a odmítání sebe sama. Je bezpečné být sebou. Jsem báječná taková, jaká jsem. Jsem pro život. Volím radost a uznávání sebe.
APATIE Vzdorování citům. Strach. City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se z života.
ARTERIOSKLERÓZA Vzdor. napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro. Zcela se otevírám životu a radosti. Na svět se dívám s láskou.
ARTRITIDA (Zánět kloubů) Pocit nedostatku lásky. Kritičnost. Zloba. Jsem láska. Rozhodl jsem se pro lásku k sobě a shodu se sebou. Na ostatní se dívám s láskou.
ARTRITICKÉ PRSTY Touha trestat. Provinilost. Pocit diskriminace. Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.
ASTMA BRONCHIALE Přemáhání vlastních emocí. ,,Dusivá láska“. Neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč. Je pro mě teď bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život. Rozhodl jsem se pro volnost.
ASTMA, DĚTSKÉ Strach že života. Nechuť být tady na světě. Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí. Toto dítě je vítané a milované.
BOLESTI
-AKUTNÍ
Touha po lásce a bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mě také.
– CHRONICKÉ Vina. Vina si vždy hledá trest. S láskou se zbavuji minulosti. Jsem svobodný a ,,oni“ také. V mém srdci je teď vše v pořádku.
BRADAVICE Vyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý. Plně vyjadřuji lásku a krásu života.
BRIGHTOVA NEMOC Pocit, že jsem malé dítě, které nic neumí, za nic nestojí. Neúspěch. Ztráta. Mám se rád. Záleží mi na sobě. Dělám vždy vše správně.
BRONCHITIDA Rozjitřené rodinné prostředí. Hádky, křik, dusné ticho. Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a kolem sebe.
BURZITIDA Potlačovaný hněv, chuť někoho uhodit. Láska uvolňuje. Láska ve mně se zprošťuje všeho, co je jiné než ona.
CELULITIDA Lpění na karambolech minulosti. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr. Odpouštím si. Odpouštím všem, všemu minulému. Jsem svobodný.
CUKROVKA Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost. Tento okamžik je plný radosti. Rád(a) si osladím život. (Pozor na přeslazení => pálení žáhy)
CUSCHINGŮV SYNDROM Mentální nevyrovnanost. příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami. S láskou vyvažuji své tělo i mou  mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře.
CYSTICKÁ FIBRÓZA Utkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost. Život mně má rád. Přijímám ho naplno a svobodně.
CYSTY (Viz též Prsa) Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst. Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.
ČELISTI (Sanice)
– POTÍŽE
Zloba. Zášť. Touha po pomstě. Jsem rozhodnut změnit svůj způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem v bezpečí.
DÁSNĚ (též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ) Neschopnost stát si za svým. Rozbředlost. Jsem rozhodný. Vše dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.
DECH Představuje schopnost přijímat život. Miluji život.
DĚLOHA Představuje sídlo kreativity. Jsem ve svém těle doma.
DERMATOMYKÓZA Frustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost pohybu vpřed. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.
DĚTSKÉ NEMOCI Potíže růstu. Víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkosti dětí. Toto dítě ochraňuje bůh a obklopuje jej pouze láska. Žádáme mentální ochranu.
DNA Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv. Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.
DUŠEVNÍ CHOROBA Útěk od rodiny. Únik od reality, stažení se do sebe. Násilné odtržení. Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.
DUŠNOST Strach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství. Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.
DUTINY Alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého. Vždy mě prostupuje a obklopuje klid a harmonie. Vše je v pořádku.
DÝCHACÍ POTÍŽE Strach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat. Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem rozhodnut žít naplno.
DYSPEPSIE Strach. hrůza, úzkost. Nadávání a brblání. Klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.
DYSTROFIE SVALSTVA (Svalová dystrofie) Obrovský strach. nesmírná touha ovládat všechno a všechny. Naléhavá potřeba bezpečí. Ztráta víry a důvěry. Je bezpečné být naživu. Je bezpečné být sám sebou. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Věřím si.
EDÉMY (Otoky) Čeho nebo koho se nechcete zbavit? Rád se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečný. Jsem svobodný.
EKZÉM Vnitřní protiklady. Mentální vyrážka. Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.
ENDOKRINNÍ POTÍŽE Špatná distribuce myšlenek podporujících rozhodnost a aktivitu. Bůh mi poskytuje (Já sama sobě poskytuji) všechny potřebné myšlenky. Jsem aktivní. Právě nyní, v tomto okamžiku postupuji vpřed.
EPILEPSIE Pocit perzekuce. Zavrhování života. Obrovský vnitřní zápas. Jsem ochoten vidět život jako věčný a plný radosti. Jsem věčný a usmířený. Mám radost.
EXANTÉM Podrážděnost nad odkládanými záležitostmi. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířen s během života.
FIBROIDNÍ NÁDORY A CYSTY Urážka ženského ega. Lpění na křivdě ze strany partnera. Zbavuji se mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek. Ve svém životě vytvářím jen dobro.
FRIGITIDA Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení že sex je něco špatného. Necitliví partneři. Radovat se z vlastního těla je bezpečné. Raduji se z toho, že jsem žena.
GANGRÉNA (Sněť) Mentální morbidita. Utápění radosti v jedovatých myšlenkách. Vybírám si jen harmonické myšlenky. Dovoluji, aby mnou proudila radost.
GASTRITIDA Dlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mně nemine. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
GENITÁLIE Představují mužský a ženský princip. Je bezpečné být sám sebou.
GENITÁLIE
– POTÍŽE
Obavy, že za nic nestojím. Raduji se z toho, jak vyjadřuji život. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
GLAUKOM Viz. OČNÍ POTÍŽE
HAVÁRIE Neschopnost postavit se za svá práva a požadavky. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil. Jsem usmířený. Zasloužím si dobro.
HEMEROIDY Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene. Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost času i prostoru.
– KRVÁCEJÍCÍ HEMEROID Poslední termín byl teď. Teď jednám podle sebe. Jsem svobodný. Jsem v pořádku, mám svobodnou mysl. Jsem zodpovědný za svoje názory a činy. Všichni ostatní také zůstávají v lásce.
HEPATITIDA (Zánět jater) Odpor ke změně. Strach, hněv, nenávist. Játra jsou sídlem hněvu a zuřivosti. Moje mysl je čistá a svobodná. Opouštím minulost a vstupuji do nového. Všechno je v pořádku.
HERPES (Opar) Dráždivá slova zadržovaná rty. Pocit viny. Ve svém milujícím světě mám jen radostné zkušenosti.
HLUCHOTA Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet? Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru a míru.
HNISAVÁ ANGÍNA Silné přesvědčení, že si nemůžete říct o to, co potřebujete. Je mým přirozeným právem uspokojit všechny svoje potřeby. S láskou a spontánně si říkám o vše, co chci.
HODGKINOVA NEMOC Provinilost a obrovský strach, že za nic nestojíte. nesmírná touha prosadit se. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života. Vyhovuje mi být sám sebou. Jsem dost dobrý takový jaký jsem. Mám se rád. Vydávám a přijímám radost.
HOREČKY Zloba. Rozhořčení. Jsem klidným ztělesněním harmonie a lásky.
HYPERFUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (Hypertyreóza) Hněv subjektu pranící ze skutečnosti, že je opomíjen. Jsem v centru života a schvaluji sebe a všechno co vidím.
HYPERGLYKÉMIE Touha po tom, co mohlo být, kdyby… Velká potřeba ovládat. Hluboký smutek. Nic sladkého nezbylo. Tento okamžik je naplněn radostí. Teď jsem rozhodl prožívat sladkost dneška.
HYPERVENTILACE Strach. Odpor ke změně. Nedůvěra v běh života. Všude ve vesmíru jsem v bezpečí. mám se rád a věřím v běh života.
HYPOFÝZA Představuje sídlo sebeovládání. Má mysl a mé tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.
HYPOGLYKÉMIE Únava, zmoženost. Život je příliš těžké břemeno. Pochybování o smyslu všeho konání. Jsem ochoten učinit svůj život světlým, lehkým, plným radosti.
HÝŽDĚ Představují sílu. Ochablé hýždě indikují ztrátu síly. Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Cítím se bezpečně. vše je v pořádku.
CHODIDLA Představují chápání. Chápání sebe sama a i ostatních. Všemu jasně rozumím a jsem ochoten měnit se zároveň s časem. Jsem v bezpečí.
CHODIDLA
-POTÍŽE
Strach z budoucnosti a z ustrnutí na místě. Přirozeně se raduji a postupuji vpřed.
CHOLESTEROL LDL!!! Ucpává průchody radosti. Strach přijímat radost. Jsem ochoten ít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.
CHRÁPÁNÍ Tvrdohlavé odmítání zbavit se starých mentálních návyků. Vypouštím z mysli vše, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti směřuji ke všemu novému, svěžímu, a vitálnímu.
CHRONICKÉ NEMOCI Odmítání změn. Starch z budoucnosti. Pocit nejistoty. Jsem ochoten růst a měnit se.Vytvářím se bezpečnou budoucnost.
CHŘIPKA Reakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach. Jsem mimo dosah společenských předsudků. Nepodléhám žádným vnějším vlivům.
CHUDEKREVNOST Postoj ,,ano, ale“. Nedostatek radosti. Strach ze života. Nedostatek dobrých pocitů. Je pro mě bezpečné prožívat radost ve všech oblastech života. Miluji svůj život.
CHUŤ K JÍDLU
– NADMĚRNÁ
Strach. Potřeba ochrany. Posuzování citů. Jsem v bezpečí. To, co cítím je bezpečné, normální a přijatelné.
– ZTRÁTA Strach. Sebeobrana. Nedůvěra v život. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti.
IMPOTENCE Sexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Nevraživost vůči bývalému partnerovi. Strach z matky. Nechávám se radostí a spontánně působit sílu svého pohlavního principu.
INFARKT Obětování veškeré radosti srdce z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd. Vracím radost do středu svého srdce. Vyjadřuji lásku všem.
INFEKCE Podráždénost, hněv, rozladěnost. Rozhodl jsem se být klidný a harmonický
ISCHIAS Pokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti. Směřuji ke svému vyššímu dobru. Mé dobro je všude a ve všem.
INKONTINENCE (NESCHOPNOST UDRŽET STOLICI ČI MOČ) Pocit, že se citově neovládám. Přemíra emocí. Dlouhodobé obtížné udržování emocí uvnitř. Všechno je v pořádku. Jsem ochotný cítit. Je pro mě bezpečné vyjádřit své emoce. Mám se rád.
JÁTRA Sídlo hněvu a primitivních emocí. Znám pouze lásku, klid a radost.
JÁTRA
-POTÍŽE
Neustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste  špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte sami sebe. Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem.
KANDIDÓZA Pocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým. Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe i ostatní. Vážím si sebe i jich.
KARBUNKL Jedovatá zloba na všechny osobní křivdy. Zbavuji se minulosti. Nechávám čas aby zhojil chvíli mého života.
KAŠEL (Bronchitida) Rozjitřené rodinné prostředí. Hádky a křik. Někdy mlčení. Vyhlašuji mír a harmonii sobě i svému okolí. Všechno je v pořádku.
KATAR
– Horních cest dýchacích
Příliš mnoho událostí najednou. Mentální zmatek. Drobné křivdy. Přesvědčení typu „Každý rok chytnu třikrát za zimu rýmu.“ Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.
– PRŮDUŠEK (Bronchitida) Rozjitřené rodinné prostředí. Hádky, křik, dusné ticho. Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a kolem sebe.
– ŽALUDKU (Gastritida) Dlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mně nemine. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
KINETÓZA Strach, že nemám vše pod kontrolou. Své myšlenky ovládám v každé situaci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
KLIMAKTERICKÉ POTÍŽE Strach, že už mě nikdo bude chtít. Strach ze stárnutí. ,, Nestojím za nic“. Při všech změnách cyklů jsem klidná a vyvážená. S láskou žehnám svému tělu.
KLOUBY Představují změny životního směru a lehkost s jakou probíhají. Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh. Ubírám se nejlepším směrem.
KOKTÁNÍ Nejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat. Mohu se svobodně vyjadřovat. je to bezpečné. Se všemi komunikuji jen s láskou.
KOLENO Představuje hrdost a ego. Jsem pružný a přizpůsobivý.
KOLENO
– POTÍŽĚ
Tvrdohlavé ego. Hrdost. Nepřizpůsobivost. Strach. nepružnost. neústupnost. Neschopnost přiznat porážku. Odpuštění, pochopení, soucit. Snadno se přizpůsobuji. Všechno je v pořádku.
KOLIKA DĚTSKÁ Podřazenost, netrpělivost a rozmrzelost v blízkosti dítěte. Toto dítě léčí jen láska a láskyplné myšlenky. Vše je v pořádku.
KÓMA Strach. Útěk před někým nebo něčím. Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby ses vyléčil. Jsi láska.
KONEČNÍK Místo, kde se tělo zbavuje odpadu. Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji.
– ABCES Zloba spojená s tím, čeho se nechcete zbavit. Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného. Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji.
– BOLESTI Vina. Touha po trestu. Minulost skončila. Jsem rozhodnut mít se rád a být spkojený s tím, jaký jsem.
– FISTULY Neúplné vypouštění odpadu. Lpění na minulosti. S láskou a bezezbytku se zbavuji minulosti. Jsem svobodný. jsem láska sama.
– KRVÁCENÍ Zloba a frustrace. Věřím v běh života. Vše, co se děje v mém životě, je správné a dobré.
– SVĚDĚNÍ Vina z minulosti. Výčitky svědomí. S láskou si odpouštím. Jsem svobodný.
KOPŘIVKA Zveličování problémů, děláme z komára velblouda. Utajovaný strach. Vnáším klid do každého okamžiku svého života.
KOSTI Představují strukturu vesmíru. Jsem dobře členěný a vyvážený.
– ZLOMENINY Vzpoura proti autoritě. Problém zašel už moc daleko. Jsem ve svém světě autoritou. Protože jen já ovládám svou mysl.
– DEFORMACE (zánět kostí a kostní dřeně; osteoporóza) Mentální tlak a upjatost. Svaly se nemohou protáhnout. Ztráta mentální pohyblivosti. Zhluboka vdechuji život. Uvolňuji se a věřím v běh života.
KOTNÍK Představuje pohyblivost a směr. Snadno se pohybuji životem kupředu.
KOŽNÍ POTÍŽE Úzkost, strach. staré, zasuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení. Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Jsem svobodný.
KRČNÍ PÁTEŘ Odmítání vidět jiné stránky problému. Pružně a nenuceně beru v úvahu všechny stránky problému. Věci lze vidět nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí.
KREV Představuje radost volně obíhající v těle. Dávám a přijímám radost ze života.
– POTÍŽE Málo radosti. Malá cirkulace myšlenek. Kolují ve mne radostné myšlenky, nové myšlenky.
– KREVNÍ SRAŽENINY Zablokovaný průchod radosti. Probouzím v sobě nový život.
KREVNÍ TLAK
– VYSOKÝ
Dlouhodobě nevyřešený problém. S radostí se zbavuji minulosti.
– NÍZKÝ Málo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá cenu. Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. Můj život je radost.
KRK Průchod sebevyjádření a tvořivosti. Otevírám své srdce. Zpívám o radostech lásky.
– POTÍŽE Neschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita. Vyjadřuji se s radostí, svobodně, a tvořivě. Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva. Jsem ochoten se změnit.
KRVÁCENÍ Zloba. Z těla uniká radost. Vyváženě dávám a přijímám radost.
– Z DÁSNÍ Málo radosti z vlastních životních rozhodnutí. Věřím že v mém životě vše probíhá správně. Jsem usmířený a klidný.
– Z NOSU Potřeba upozornit na sebe. Pocit, že si mě nikdo nevšímá. Touha po lásce. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Uznávám svou skutečnou cenu. Jsem dokonalý.
KŘEČE Napětí. Strach. Lpění na někom nebo na něčem. Jsem uvolněný. Dovoluji, aby se má mysl usmířila.
– V KRAJINĚ BŘIŠNÍ Strach. Snaha zastavit běh života. Věřím v běh života. jsem v bezpečí.
– V OBLASTI BŘÍŠNÍ PO JÍDLE Vytvořeno stresem a potřebou stihnout hodně věcí. Zpomalit v procesu řešení a prožívání těchto událostí. Všímat si všeho kolem sebe. Vdechovat život. Řešení je jednoduché. Zbytečné chvátat.
KŘEČOVÉ ŽÍLY Setrvávání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. pocit přepracovanosti a přetíženosti. Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. mám život rád a raduji se z každého okamžiku.
KŘIVICE Citová podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí. Jsem v bezpečí. Živí mě láska samotného vesmíru.
KŮŽE Ochraňuje naší individualitu. Smyslový orgán. Je bezpečné být sám sebou.
KYČLE Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed. Raduji se z každého dne.
– POTÍŽE Strach postupovat vpřed na základě důležitých  rozhodnutí. Bezcílnost. Jsem v dokonalé rovnováze. v každém věku postupuji snadno a s radostí vpřed.
KÝLA Roztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti. Má mysl je laskavá a harmonická. mám se rád a jsem se sebou spokojený.
LARYNGITIDA Máte takový vztek, že ani nemůžeme mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritám. Mohu svobodně požádat, oč chci. je bezpečné vyjadřovat sebe sama. Jsem usmířený.
LEPRA Neschopnost jakkoli zvládnout životní zkušenosti. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem dost dobrý a čistý. Povznáším se nad všechna omezení. Bůh mne vede a inspiruje.. Láska hojí vše živé.
LEUKÉMIE Brutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu. Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.
LOKET Představuje změnu a přijímání nových životních zkušeností. Snadno se přizpůsobuji novým zkušenostem, směrům a změnám.
LUPÉNKA Strach, že mi někdo ublíží. Umrtvování smyslů a ega. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city. Žiju proto, abych se radoval ze života. Zasloužím si v životě to nejlepší. Přijímám své dobro. Mám se rád.
LUPUS Celková kapitulace. Raději zemřít než se přihlásit o svá práva. Zloba a trest. Spontánně a přirozeně se beru o svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem v bezpečí.
LYMFATICKÉ POTÍŽE Varování, že mysl potřebuje soustředit na nejzákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost. Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Přizpůsobuji se životu. jsem klidný.
MALÁTNOST (Únava) Odpor, nuda. Pociťování nedostatku vděčnosti druhých za to, co pro ně subjekt dělá. Mám chuť do života a jsem plný energie a nadšení.
MALÁTNOST / ÚNAVA II. Dělání věcí a činností, které nás vyčerpávají. Namísto, aby nás nabýjeli, uspokojovali a naplňovali. Dělám jen činnosti a věci, které mě baví, naplňují a přináší uspokojení pro všechny zúčastněné.
MASTOIDITIDA Zloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života. Ve mně i kolem mně panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je vše v pořádku.
MDLOBY Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací.  ,,Vokno“ Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládnul.
MENSTRUAČNÍ POTÍŽE Odmítání vlastního ženství. Provinilost. strach. Přesvědčení že genitálie jsou hříšné a nečisté. Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem sebou spokojená.
MIGRÉNY Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy.(migrénu lze většinou odstranit masturbací) Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.
MIŠNÍ MENINGITIDA Mimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých. Jsem ochoten vytvářet ve své mysli, těle a světě klid a harmonii. Vše je v pořádku. Jsem v bezpečí a všichni mně mají rádi.
MONILIÁZA Pocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým. Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe i ostatní. Vážím si sebe i jich.
MONONUKLEOZA Návyk znevažovat a bagatelizovat život,  přesvědčovat ostatní , že nemají pravdu. Hodně sebekritiky. Jsem zajedno se životem. Vidím se druhých a to, co vidím mám rád. Raduji se z toho, že žiji.
MOŘSKÁ NEMOC Strach. Strach ze smrti. Nedostatečné ovládání myšlenek. Ve vesmíru jsem v bezpečí. Jsem usmířený, ať jsem kdekoli. Věřím životu.
MOUČNIVKA Viz. KANDIDÓZA
MOZEK Představuje ,,počítač“ řídicí centrum. S láskou řídím svou mysl.
MOZKOVÁ MRTVICE Kapitulace. Odpor. raději zemřít, než se změnit. Zvržení života Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život minulý, přítomný i budoucí.
MOZKOVÝ NÁDOR Nesprávné, naprogramované úsudky. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré mentální návyky. Snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje.
NADLEDVINKY
-POTÍŽE
Úzkost. Poraženectví. Zanedbaná péče o sebe sama. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat.
NÁDORY Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor. Snadno  odpouštím. Mám se rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami.
NARKOLEPSIE Velký strach. Touha všemu uniknout. Tvrzení ,, nezvládnu to, nechci tady být“. Spoléhám na to, že Boží moudrost a rada mne vždy ochrání. Jsem v bezpečí.
NARKOMANIE Útěk od sebe sama. Strach, neznalost, jak mít rád sám sebe. Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem ochoten mít rád sám sebe. Jsem ochoten mít ze sebe radost.
NEFRITIDA (Zánět ledvin) Přehnaná reakce na sklamání nebo neúspěch. V mém životě se objevují jen správné činy. Opouštím staré a vítám nové. Všechno je v pořádku.
NEHODY (Karamboly) Neschopnost postavit se za svá práva a požadavky. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil. Jsem usmířený. Zasloužím si dobro.
NEHTY Představují ochranu. S důvěrou vztahuji ruce.
– KOUSÁNÍ nehtů Frustrace. Sžíravé myšlenky. Nenávist k jednomu z rodičů Je bezpečné vyrůst. Radostně a lehce zvládám svůj život.
– VROSTLÉ DO MASA Vina z obavy ze svého práva postupovat vpřed. Je mým přirozeným právem zvolit si v životě vlastní směr. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.
NECHUTENSTVÍ Odpírání si života. Extrémní strach. Sebenenávist a odmítavost. Je bezpečné být sám sebou. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Jsem ochoten žít. Raduji se a beru se takový, jaký jsem.
NEPLODNOST Strach a odpor vůči životu nebo člověk. který nemá potřebu prožít rodičovství. Věřím v běh života. Jsem vždy na pravém místě a dělám pravou věc v pravý čas. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
NERVOVÉ ZHROUCENÍ Egocentrismus. Zablokovaná komunikace. Otevírám své srdce a ke všem se obracím jen s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.
NERVOZITA Strach, úzkost, svár, shon. Nedůvěra v běh života. Jsem na nekonečné cestě věčnosti a na vše je dost času. Komunikuji se svým srdcem. Vše je v pořádku.
NERVY Představují komunikaci. Vnímaví zpravodajové. Komunikuji snadno a s radostí.
NESPAVOST Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku. S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.
NEURALGIE Trest za vinu. Úzkost z komunikace. Odpouštím si. Mám se rád a jsem sebou spokojený. Ke všem a všemu se obracím s láskou.
NEVOLNOST Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku. Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mi přináší jen dobro.
,,NEVYLÉČITELNÉ“ NEMOCI V tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra. Každý den se dějí zázraky. Pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavil návyku, který tuto nemoc způsobil. Přijímám Boží lék. Je tomu tak!!!
NEŽITY Překypující, kvasící  zloba. Vyjadřuji lásku a radost. Jsem usmířený.
NOHY
– POTÍŽE
Nesou nás v životě vpřed. Život je tu pro mne.
– STEHNA Lpění na traumatech z dětství. S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Osvobozuji se.
– LÝTKA Strach z budoucnosti. nechuť k pohybu. S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku.
NOS Představuje sebepoznání. Jsem si vědom svých intuitivních schopností.
NOSNÍ MANDLE Rodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané. Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme.
OBEZITA Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění. Jsem usmířený s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
OBLIČEJ Představuje to, co ukazujeme světu. Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem.
OBRNA Ochromující žárlivost. Všeho je dost pro všechny. Láskyplnými myšlenkami si vytvářím radost a svobodu.
OČI Představují schopnost zřetelně vidět. Dívám se radostnýma a laskavýma očima.
– POTÍŽE Nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě. Právě v tomto okamžiku se vytvářím život, na který se rád dívám.
– ASTIGMATISMUS Strach doopravdy vidět sama sebe. Jsem ochoten vidět se v celé své kráse a vznešenosti.
– DALEKOZRAKOST Strach z přítomnosti. Vidím, že právě v tomto okamžiku a právě tady jsem v bezpečí.
– DĚTSKÉ Odmítání vidět, co se děje v rodině. Toto dítě nyní obklopuje harmonie a radost, krása a bezpečí.
GLAUKOM (ZELENÝ ZÁKAL) Tvrdošíjné neodpouštění. Tlak ze starých urážek a křivd. Znavenost životem. Dívám se něžně a laskavě.
KRÁTKOZRAKOST Strach z budoucnosti. Nechávám se vést Bohem a jsem vždy v bezpečí.
ŠEDÝ ZÁKAL Temná budoucnost. Neschopnost hledět s radostí do budoucna. Život je věčný a plný radosti.
ŠILHAVOST – ROZBÍHAVÁ Strach prohlédnout na bezprostřední přítomnost. Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem.
– SBÍHAVÁ Odmítání vidět okolní svět. Nedorozumění. Je bezpečné vidět svět, Jsem usmířený.
OCHABLÉ RYSY Ochablé rysy  v obličeji jsou způsobeny ochablými myšlenkami. Nechuť k životu. Vyjadřuji radost ze života. Mohu se naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne. Jsem opět mladý.
OPAR Všeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. zavrhování genitálií. Mé chápání Boha je mi oporou. Jsem normální a přirozený. raduji se ze své sexuality.
OPAR, PÁSOVÝ Strach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to praskne. Jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je všechno v pořádku.
OSTEOMYELITIDA Viz. ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ
OTLAKY Zbytnělé názory a myšlenky. Vykrystalizovaný strach. Je bezpečné nově myslet a žít. Přijímám dobro.
OTOKY Čeho nebo koho se nechcete zbavit? Rád se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečný. Jsem svobodný.
OTUPĚLOST Mentální umrtvení. Potlačování projevů lásky a účasti. Sdílím své pocity a svou lásku. Reaguji na lásku v každém člověku.
PADOUCNICE Viz. EPILEPSIE
PÁCHNOUCÍ DECH Zloba a pomstychtivé myšlenky. zkažené zahnívající myšlení, špinavé pomluvy. Hovořím vlídně a laskavě. Vydechuji jen dobro.
PÁCHNOUCÍ POT Strach. Strach z ostatních. Štítivost  vůči sobě sama. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
PÁLENÍ ŽÁHY Strach, Strach, Strach. Svíravý strach.
Přeslazený život.
Dýchám zhluboka a svobodně. Jsem v bezpečí. Víra v běh života.
PARADENTÓZA Zloba na vlastní nerozhodnost. Od slov daleko k činům. Jsem se sebou spokojený. Vždy se rozhoduji správně.
PARALÝZA Strach. Hrůza, útěk před nějakým člověkem či situací. Odpor. Jsem zajedno se životem. jsem v bezpečí. S přehledem zvládám všechny situace.
PARKINSONOVA NEMOC Intenzivní potřeba všechny a všechno ovládat. Strach. Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mne. Věřím v běh života.
PÁTEŘ Představuje životní oporu. Vím, že život je mi vždy oporou.
– BEDERNÍ Vina. Ustrnutí v problémech minulosti. Touha mít od všech pokoj. Zbavuji se minulosti. Jsem svobodný, abych mohl s láskou v srdci postupovat vpřed.
– HRUDNÍ Nedostatek citové opory. Pocit, že mne nikdo nemá rád. potlačování projevů lásky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život mně má rád a je mi oporou.
– KOSTRČ A KŘÍŽOVÁ PÁTEŘ Strach z peněz. nedostatek finanční podpory. Věřím v běh života. O vše, co potřebuji je vždy postaráno. Jsem v bezpečí.
– KRČNÍ Odmítání vidět druhou stránku problému. Tvrdošíjnost a nepružnost. Pružně a snadno vidím všechny stránky problému. Věci jde dělat nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí.
– ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE Viz. ZAKŘIVENÍ
PAŽE Představují schopnost a způsobilost přijímat životní zkušenosti. Láskyplně, s radostí a přirozeně přijímám všechny své životní zkušenosti.
PEPTICKÝ VŘED(viz též VŘEDY, ŽALUDEK) Strach. Úzkostlivá snaha zavděčit se všem. Přesvědčení, že za nic nestojím. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem se sebou usmířený. Jsem dokonalý.
PÍŠTĚL Strach. Překážka v procesu zbavování. Jsem v bezpečí. Bezvýhradně věřím v běh života. Život je tu pro mne.
PLÁČ Slzy jsou řekou života. Kanou z radosti i ze žalu a strachu. Jsem usmířený se svými emocemi. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
PLÍCE Schopnost přijímat život. Přijímám život v dokonalé rovnováze.
PLICNÍ POTÍŽE Deprese. Smutek. Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden žít naplno. Jsem schopen naplno přijímat život.
PLÍSNĚ viz DERMATOMYKÓZA, KANDIDÓZA, TRICHOFYCIE
PLOTÉNKY nerozhodnost. Pocit, že v životě nemám žádnou oporu. Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám rád, jsem se sebou spokojený a v mém světě je všechno v pořádku.
PLYNATOST Svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky. Jsem uvolněný. Dovoluji životu, aby mnou volně proudil.
PMS – Předmestruační syndrom Nepořádek a zmatky jako důsledek nedostatku energetičnosti. Podléhání vnějším vlivům. Odmítání ženských postupů. Přejímám vládu nad svou myslí a životem. Jsem silná, energická žena! Každá část mého těla funguje dokonale. Mám se ráda.
PODVĚSEK MOZKOVÝ viz HYPOFÝZA
PODVRTNUTÍ viz VÝRON
POHLAVNÍ NEMOCI Sexuální vina. Potřeba trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné a nečisté. Zneužívání druhých. Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její vyjádření. Přijímám jen myšlenky, které mne podporují a dělají mi dobře.
POHMOŽDĚNINY Drobné životní nesnáze. Trestání sama sebe. Mám se rád a láskyplně o sebe pečuji. Chovám se k sobě laskavě a něžně. Všechno je v pořádku.
POMOČOVÁNÍ (U DĚTÍ) (viz též INKONTINENCE) Strach z rodiče, většinou otce. Dívám se na toto dítě s láskou, soucitem a pochopením. Všechno je v pořádku.
POTRAT Strach. Strach z budoucnosti. Nesprávná volba času. Bůh v mém životě vždy určí pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.
PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS) Podléhání zmatečným a zavádějícím názorům a vnějším vlivům. Zavrhování ženství. Jsem zcela zodpovědná za svou mysl a za svůj život. Jsem silná a energická. Každičká část mého těla dokonale pracuje. mám se ráda.
PROSTATA Představuje mužský princip. Přijímám své mužství a raduji se z něj.
– POTÍŽE Mentální obavy oslabují potenci. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že člověk musí zestárnout. Kapitulace. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám svou vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.
PRSA Představují mateřskou péči a výživu. Přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.
– UZLINY, CYSTY, NÁDORY(viz též CYSTY) Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Panovačnost. Překážky druhým v růstu. Mohu být sama sebou a nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou. Pro všechny z nás je bezpečné dospět a vyrůst.
PRSTY Představují detaily života. Jsem usmířený s detaily života.
– MALÍČEK Představuje rodinu a předstírání. Je mi dobře s rodinou života.
– NA NOHOU Představují detaily budoucnosti. Všechny detaily se vyřeší samy.
– PALEC Představuje intelekt a obavy. Má mysl je upřímná.
– PROSTŘEDNÍČEK Představuje vztek a sexualitu. Je příjemný být mužem/ženou.
– PRSTENÍČEK Představuje svazky a smutek. Miluji klidně a laskavě.
– UKAZOVÁČEK Představuje ego a strach. Jsem v bezpečí.
PRŮJEM Strach. Odmítání. Útěk před někým nebo před něčím. Zcela normálně přijímám, asimiluji a vylučuji. Jsem usmířený se životem.
PSORIÁZA viz LUPÉNKA
PUCHÝŘE Odpor. Nedostatek citové ochrany. Snadno se přizpůsobuji životu a každé nové zkušenosti.
RAKOVINA Velká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajená nenávist. Pocit, že nic nemá smysl. Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Jsem ochoten naplnit svůj život radostí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
RAMENA Jsou od toho, aby nesla radost, nikoli břemena. Mohu se svobodně radovat.
RAMENA, KULATÁ viz SKOLIÓZA
REVMATIKÁ ARTRIDA Kritika autority. Pocit, že mne někdo ovládá a šikanuje. Jsem si svou vlastní a jednou autoritou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.
REVMATISMUS Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť. Své zážitky si vytvářím sám. Mé životní zkušenosti jsou čím dál tím příjemnější, protože mám rád sám sebe i ostatní a jsem se sebou i s nimi spokojený.
ROZEDMA PLIC Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden života. Mým přirozeným právem je žít spontánně a naplno. Mám se rád. Mám rád život.
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA Zatvrzelost, nepřístupnost, neoblomnost, nepružnost. Strach. Vybírám i láskyplné a radostné myšlenky a vytvářím si tak láskyplný a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.
RUCE Všemožné způsoby, jak nakládat se zkušenostmi. Držení a manipulace. Sevření a povolení. Pohlazení. Štípnutí. Stisk a chňapnutí. Snadno, radostně a láskyplně využívám všechny své zkušenosti.
RÝMA Příliš mnoho událostí najednou. Mentální zmatek. Drobné křivdy. Přesvědčení typu „Každý rok chytnu třikrát za zimu rýmu.“ Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.
RÝMA, CHRONICKÁ Vnitřní pláč. „Dětské“ slzy. Oběť. Uznávám, že ve svém světě jsem jedinou tvůrčí silou. Jsem ochoten radovat se ze života.
RÝMA, SENNÁ nahromaděné emoce. Strach z přesného časového harmonogramu. Přesvědčení, že mne někdo nebo něco pronásleduje. Vina. Jsem zajedno s veškerým životem. Jsem vždy v bezpečí.
ŘÍHÁNÍ Strach. Příliš rychlé hltání života. Na všechno, co potřebuji udělat, je čas i prostor. Jsem usmířený.
SANICE viz ČELIST
SENILITA Návrat do bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání bližních. Únik. Boží ochrana. Bezpečí. Klid. Vesmírná Inteligence působí na každé úrovni života.
SKLERODOMINE Pocit nejistoty a zranitelnosti. Pocit, že mne ostatní ohrožují a dráždí. Vytváření vlastní ochrany. Bůh mne vždy ochraňuje. Sám sebe ochraňuji jak nejlépe umím. Všechno, co dělám, je v pořádku. Přináší mi to lásku, kterou s radostí a s potěšením přijímám.
SKLERÓZA viz ARTERIOSKLERÓZA
SKLERÓZA MULTIPLEX viz ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
SKOLIÓZA Vláčení břemen života. Bezmoc a beznaděj. Stojím vzpřímeně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život je den ode dne lepší a radostnější.
SLEZINA Posedlost. Utkvělé představy, nutkavé myšlenky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím, že život je tu pro mne. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku.
SLINIVKA (viz též ZÁNĚT SLINIVKY) Představuje sladkost života. Mám sladký život.
SNĚŤ Mentální morbidita. Utápění radosti v jedovatých myšlenkách. Vybírám si jen harmonické myšlenky. Dovoluji, aby mnou proudila radost.
SPÁLENINY Zloba. Vztek. Vznětlivost. V sobě i kolem sebe vytvářím pouze klid a harmonii. Zasloužím si, aby mi bylo dobře.
SRDCE Představuje centrum lásky a bezpečí. Mé srdce bije v rytmu lásky.
SCDEČNÍ POTÍŽE (viz též INFARKT) Dlouhotrvající citové problémy. Mámo radosti. zatvrzelost v srdci. Přesvědčení, že je nutné žít v napětí a stresu. Radost. radost. Radost. S láskou nechávám radost prostoupit celou svou myslí, svým tělem a všemi svými zážitky.
STÁRNUTÍ
– POTÍŽE
Společenské předsudky. Staré myšlení. Strach být sám sebou. Zavrhování přítomnosti. Mám se rád a jsem se sebou spokojený v každém věku. Každý okamžik života je dokonalý.
STRABISMUS viz OČNÍ POTÍŽE, ŠILHAVOST
STRNULOST Strnulé, rigidní myšlení. Mohu uvažovat pružně, neboť jsem v naprostém bezpečí.
STRUMA Nenávist pramenící z pocitu ublížení a porážky. Oběť. pocit zmařeného života. Nenaplnění. Svůj život ovládám jen já. Mohu být sám sebou. Jsem síla a moc ve svém životě. Jsem svobodný. Mohu být sám sebou.
STYDKÁ KOST Představuje ochranu genitálií. Má sexualita je v bezpečí.
STŘEVA místo, kde se tělo zbavuje odpadu. snadno se zbavuji všeho, co nepotřebuji.
– POTÍŽE Strach zbavit se všeho starého a nepotřebného. Snadno a přirozeně se zbavuji všeho starého a s radostí vítám nové.
SVALOVÁ DYSTROFIE Obrovský strach. nesmírná touha ovládat všechno a všechny. Naléhavá potřeba bezpečí. Ztráta víry a důvěry. Je bezpečné být naživu. Je bezpečné být sám sebou. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Věřím si.
SVĚDĚNÍ Touhy a přání, která jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Svrbění odejít nebo utéct. Je mi dobře tam, kde jsem. Přijímám to, co mi prospívá, neboť vím, že všechny mé touhy a potřeby dojdou naplnění.
SVRAB Infikované myšlení. Dovolujete ostatním, aby se vám dostali pod kůži. Jsem živoucím, milujícím a radostným ztělesněním života. Jsem sám sebou.
SYFILIS viz POHLAVNÍ NEMOCI
ŠEDIVĚNÍ VLASŮ Stres. Přesvědčení, že je nezbytné žít pod neustálým tlakem a v napětí. Jsem harmonický. Jsem silný a schopný.
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
-POTÍŽE
Ponížení. Pocit, že se nikdy nedostanu k tomu, co chci dělat. Přenáším se přes hranice svých omezení. Nyní se mohu vyjadřovat svobodně a tvořivě.
– HYPERFUNKCE Mimořádné zklamání, že nejsem schopen dělat to, co chci. Uspokojování druhých, ne sebe. Navracím svou sílu tam, kam patří. Činím svá vlastní rozhodnutí. Uspokojuji své vlastní touhy a potřeby.
TASEMNICE Silné přesvědčení, že jsem pouhou obětí druhých. Pocit, že jsem nečistý. Bezmoc nad postoji ostatních. Mé okolí je odrazem dobrých pocitů, které ze sebe mám. Mám se rád a schvaluji všechno, čím jsem.
TEPNY (viz též ARTERIOSKLERÓZA) Rozvádějí radost ze života. Překypuji radostí. Proudí mnou každým údere mého srdce.
TETANUS Potřeba zbavit se zlostných, hlodavých myšlenek. Dovoluji lásce ve svém srdci, aby mne celého omyla a očistila a aby zhojila mé celé tělo a všechny mé city.
TONSILITIDA viz ANGÝNA
TOXIKOMANIE viz NARKOMANIE
TRICHOFYCIE Pocit, že nejsem dost dobrý nebo dost čistý. Podléhání tlaku ze strany druhých. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem mimo dosah vlivu kohokoli a čehokoli.
TRISMUS (ZTÍŽENÉ OTEVÍRÁNÍ ÚST) Zloba. Touha ovládat někoho nebo něco. Odmítání vyjadřovat své pocity. Věřím v běh života. Snadno si říkám o to, co chci. Život mne podporuje.
TROMBÓZA Pocit osamělosti a strachu. pocit, že za nic nestojím, že toho nedělám dost, že nikdy nic nezvládnu. Splývám se životem. Vesmír mne bezvýhradně podporuje. Všechno je v pořádku.
TRUDOVITOST viz AKNÉ
TUBERKULÓZA Sobectví a panovačnost. Kruté myšlenky. Odplata. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si tak klidný svět plný radosti.
TUK Představuje ochranu. Přecitlivělost. Ochraňuje mne Boží láska. jsem vždy v bezpečí.
UCPANÉ PÓRY Pocit, že jsem nečistý a že mě nikdo nemá rád. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rádi mne.
ÚNAVA Odpor, nuda. Málo lásky k tomu, co dělám. Jsem plný energie a nadšení ze života.
ÚNAVA II. Dělání věcí a činností, které nás vyčerpávají. Namísto, aby nás nabýjeli, uspokojovali a naplňovali. Dělám jen činnosti a věci, které mě baví, naplňují a přináší uspokojení pro všechny zúčastněné.
URETERITIDA a URETRITIDA Vztek, většinou na opačné pohlaví nebo na partnera. Obviňování ostatních. Zbavuji se návyku ve svém vědomí, který způsobil tento stav. Jsem ochoten se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
ÚSTA Představují přijímání výživy a nových myšlenek. Jsem živ z lásky.
– POTÍŽE Zakořeněné názory. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové myšlenky. Vítám nové myšlenky a pojmy a připravuji se na proces trávení a přizpůsobení se.
UŠI Představují schopnost slyšet. Naslouchám s láskou.
UŠNÍ BOLESTI Zloba. Odmítání slyšet. Přílišný rozruch a zmatek. Hádky rodičů. Obklopuje mne harmonie. S láskou naslouchám všemu dobrému a příjemnému. Jsem středem lásky.
ÚZKOST Nedůvěra v přirozený běh života. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.
VAJEČNÍKY Představují stvoření i tvořivost. Jsem vyvážená ve své tvořivosti.
VARLATA Představují mužský princip. Je bezpečné být mužem.
VITILIGO Pocit, že jsem zcela mimo hru, outsider, a nezapadám do žádného společenství. Jsem v samém středu života. Jsem se sebou spokojen. Jsem spojen s láskou.
VOLE / STRUMA (Štítná žláza) Nenávist pramenící z pocitu ublížení a porážky. Oběť. pocit zmařeného života. Nenaplnění. Svůj život ovládám jen já. Mohu být sám sebou. Jsem síla a moc ve svém životě. Jsem svobodný. Mohu být sám sebou.
VROZENÉ VADY Karmické. Zvolili jste si takto přijít na svět. Rodiče si vybíráme sami. Pro můj růst je vhodná každá zkušenost. Jsem usmířený s tím, kde jsem.
VŘEDY (ŽALUDEČNÍ A DVANÁCTNÍKOVÉ) Strach. Silné přesvědčení, za nic nestojíte. Co vás užírá? Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířený. Jsem klidný. Všechno je v pořádku.
VULVA Představuje zranitelnost a citlivost. Je bezpečné být zranitelný a citlivý.
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ Strach. Napětí. Snaha vše ovládat. Nedůvěra v běh života. Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím životu.
VYRÁŽKA(EXANTÉM) Podrážděnost nad odkládanými záležitostmi. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířen s během života.
VÝRON Zloba a odpor. Odmítání postupovat v životě určitým směrem. Věřím, že život mne dovede k mému nejvyššímu dobru. Jsem usmířený.
VÝTOK, BÍLÝ Přesvědčení, že ženy jsou ovládány opačným pohlavím. Zlost na partnera. Všechny své zážitky si vytvářím sama. Jsem jedinou silou ve svém životě. Raduji se z toho, že jsem žena. jsem svobodná.
VZTEKLINA Vztek. Přesvědčení, že odpovědí na vše je násilí. Ve mně i kolem mne panuje klid a mír.
ZÁCPA Odmítání zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti. Někdy i lakomost. Zbavuji se starého a to, co přichází, je nové, svěží a plné života. nechávám život proudit celou svou bytostí.
ZÁDA (Páteř) Představují oporu života. Vím, že mě život vždy podporuje.
ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE Strach a snaha lpět na starých myšlenkách. Nedůvěra v život. nedostatek mravní čistoty. Člověk bez nadšení a zapálených přesvědčení. Zbavuji se veškerého strachu. Věřím v běh života. Vím, že život je tu pro mne. S láskou stojím rovně a vzpřímeně.
ZÁNĚT (všeobecně) / ZÁPAL Hněv. Strach. Zloba a frustrace z toho, co se děje ve vašem životě. Jsem ochoten změnit všechny své návyky a kritiky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám mysl je pokojná,klidná a vyvážená.
ZÁNĚT JATER Odpor vůči změně. Strach, zloba a nenávist. Játra jsou sídlem zloby a vzteku. Mám mysl je čistá a svobodná. Zbavuji se minulosti a vítám vše nové. Všechno je v pořádku.
ZÁNĚT KLOUBŮ Pocit, že mne nikdo nemá rád. Kritika, zášť. Jsem láska. Jsem ochoten mít se rád a být se sebou spokojený. S láskou se dívám na své okolí.
ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ Frustrace a zloba na samu podstatu života. Pocit, že mne nikdo nepodporuje. Věřím v běh života a jsem s ním usmířený. Jsem v bezpečí.
ZÁNĚT KYČELNÍKU Strach. Obavy. Přesvědčení, že za nic nestojím. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Snažím se ze všech sil. Jsem dokonalý. Jsem usmířený.
ZÁNĚT LEDVIN Přecitlivělá reakce na zklamání a neúspěch. V mém životě se dějí jen správné věci. Zbavuji se starého a vítám nové. Všechno je v pořádku.
ZÁNĚT MANDLÍ (Angína) Strach. Záchvaty hněvu. Roztroušená mysl. Moje myšlení je klidné a soustředěné.
ZÁNĚT MOČOVÉHO MĚCHÝŘE Úzkost. Trvání na starých myšlenkách. Strach je opustit. Obavy z nutnosti odejít. Klidně a snadno opouštím staré a vítám ve svém životě vše nové. Jsem v bezpečí.
ZÁNĚT OČNÍ ROHOVKY Nesmírná zloba. Touha udeřit osobu či věci, které vidíte. Dovoluji, aby láska plynoucí z mého srdce zhojila vše, co vidím. V mém světě je všechno v pořádku.
ZÁNĚT POCHVY Zloba na partnera. Sexuální vina. Trestání sama sebe. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Druzí zrcadlí mé kladné pocity. Raduji se ze své sexuality.
ZÁNĚT SEDACÍHO NERVU (Ischias) viz ISCHIAS
ZÁNĚT SLEPÉHO STŘEVA Strach. Strach ze života. Zablokování proudu dobra. Jsem v bezpečí. Uvolňuji se a nechávám život radostně plynout.
ZÁNĚT SLINIVKY Odmítání. Zloba a frustrace z pocitu, že život pozbyl veškeré sladkosti. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jen já sám si mohu osladit život a naplnit jej radostí.
ZÁNĚT SPOJIVEK Zloba a frustrace z toho, na co se v životě dívám. Hledím očima lásky. Existuje harmonické řešení, které přijímám.
ZÁNĚT SPOJIVEK, INFEKČNÍ Zloba a frustrace. Odmítání vidět. Zbavuji se potřeby mít za každých okolností pravdu. jsem usmířený. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
ZÁNĚT TLUSTÉHO STŘEVA Přehnané nároky ze strany rodičů. Pocit útlaku a porážky. Silná potřeba lásky a náklonnosti. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si svou vlastní radost. Jsem rozhodnut být úspěšný.
ZÁNĚT ŽIL Zloba a frustrace. Málo radosti v životě. Obviňování ostatních za svá vlastní omezení. Dovoluji, aby mnou volně proudila radost. Jsem usmířený se životem.
ZÁPAL PLIC Zoufalství. Únava ze života. Citové rány, kterým není dovoleno, aby se hojily. Spontánně přijímám myšlenky, které jsou prodchnuty dechem a Inteligencí života. Tento okamžik je nový.
ZÁPĚSTÍ Představuje pohyb a uvolněnost. Všechny své životní zkušenosti zvládám snadno, s láskou a moudrostí.
ZÁVRAŤ Přelétavé, roztěkané myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo na někoho. Jsem hluboce soustředěný. Jsem vyvážený a usmířený. Je bezpečné žít a radovat se.
ZBYTNĚNÍ (zvětšení / ubývající) KOŽNÍHO VAZIVA Pocit nejistoty a zranitelnosti. Pocit, že mne ostatní ohrožují a dráždí. Vytváření vlastní ochrany. Bůh mne vždy ochraňuje. Sám sebe ochraňuji jak nejlépe umím. Všechno, co dělám, je v pořádku. Přináší mi to lásku, kterou s radostí a s potěšením přijímám.
ZDUŘENÍ Slepá ulička, bezradnost v myšlení. Omezující, bolestné myšlenky. Mé myšlenky plynou lehce a spontánně.
ZIMNICE Mentální třes. Touha stáhnout se do sebe. Tvrzení typu „Nechte mě na pokoji“. Jsem vždy v bezpečí. Jsem obklopen láskou. Chrání mne. Všechno je v pořádku.
ZLOMENINY viz KOSTI
ZTRÁTA PAMĚTI Strach. Útěk před životem. Neschopnost brát se za svá práva. Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné. Je bezpečné být naživu.
ZTRÁTA ROVNOVÁHY Roztříštěné myšlení. Nevyrovnanost. Bezpečně nacházím svůj střed. Přijímám dokonalost svého života. Všechno je v pořádku.
ZTVRDLÁ KŮŽE NA NOHOU viz OTLAKY
ZTUHNUTÍ ŠÍJE Neústupná paličatost. Je bezpečné znát názory ostatních.
ZUBY Představují rozhodnutí.
ZUBNÍ POTÍŽE Dlouhotrvající nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí. Rozhoduji se na základě principů pravdy. Cítím se bezpečně, neboť vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.
ZUBY MOUDROSTI, TĚŽKÉ PROŘEZÁVÁNÍ Nedostatečný mentální prostor pro vytvoření pevného základu. Otevírám své vědomí rozmachu života. Mám dost prostor na to, abych mohl růst a měnit se.
ŽALUDEK Obsahuje výživu. Zažívá myšlenky. Snadno a přirozeně zažívám život.
ŽALUDEČNÍ POTÍŽE Hrůza. Strach z nového. neschopnost asimilovat nové. Život mi dělá dobře. Každým okamžikem asimiluji všechno, co je nové. Všechno je v pořádku.
ŽENSKÉ NEMOCI Popírání sebe sama. Zavrhování ženství a ženského principu. Raduji se ze svého ženství. jsem ráda, že jsem žena. Mám ráda své tělo.
ŽÍLY Rozvádějí radost ze života. Naplňuje mě radost. proudí mnou s každým úderem srdce.
ŽLÁZY (viz též ENDOKRINNÍ POTÍŽE) Představují iniciativu a aktivitu. Jsem tvůrčí silou ve svém světě.
ŽLOUTENKA Předsudky vůči sobě i druhým. Nevyrovnanost. Jsem tolerantní, soucítící a láskyplný vůči všem lidem i k sobě samému.
ŽLUČOVÉ KAMENY Zahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování druhých. Pýcha. S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný. Je mi sladce.
ŽRAVOST viz NECHUTENSTVÍ

Většinu ne-mocí si způsobujeme sami. Tím, že nepřijímáme sami sebe. Ohlížíme se na na to, co si myslí ostatní. A snažíme se zapadnout, vmněstnat do jejich očekávání a domněnek. Úplně tím zapomeneme myslet a dělat to co chceme my. Proto i tolik lidí prožije život v chudobě, strachu, vyhoření a vyčerpání, nenaplnění.

Napsat komentář